El-installatør

Vi tilbyder totalløsninger inden for el-installationer

Kvalitet

Vores arbejde er altid af højeste kvalitet

Service

Vi sætter en ære i at levere god service

HE ELECTRIC leverer produkter og ydelser af en kvalitet, der sikrer overensstemmelse mellem kundernes forventninger og oplevelser af de leverede produkter og ydelser.

HE ELECTRIC udfører nybygnings-, renoverings- samt værksteds og specialarbejder med et kvalitetsniveau, der tilfredsstiller kundens krav til det udførte arbejde, samtidig med at omkostningsniveauet i virksomheden sikrer en tilfredsstillende konkurrencemæssig position og en rentabel drift. 

HE ELECTRIC opfylder som minimumskrav de kvalitets- og funktionskrav, der er gældende for den aktuelle opgave.

HE ELECTRIC leverer produkter og ydelser der opfylder kundens krav, ønsker og specifikationer.


HE ELECTRIC ønsker at levere vore produkter og ydelser til aftalt tid og med lavest mulige omkostninger.

HE ELECTRIC rådgiver, ved hjælp af en god dialog, kunden med løsninger af problemer.
Ønsker kunden en dårlig kvalitet, gør vi opmærksom på de problemer der kan opstå fremover.

HE ELECTRIC udfører aftalte ydelser på et ensartet kvalitetsniveau og udfører ydelserne indenfor det aftalte tidsrum. Kvaliteten skal som minimum leve op til de tekniske specifikationer, der er gældende for branchen.

HE ELECTRIC leverer produkter med en rimelig levetid efter kundens ønsker med hensyntagen til love og bestemmelser.

HE ELECTRICs kvalitetspolitik er, at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.
Alle i HE ELECTRIC er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Ved opstilling af kvalitetsmålsætninger vil HE ELECTRIC sikre en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde, som HE ELECTRIC udfører.

HE ELECTRIC har derfor siden 2008 været ISO 9001 certificeret.


Kontakt os


HE Electric
Håndværkerlyngen 1
4573 Højby

(+45) 59 30 23 96
info@heelectric.dk